Nghề thiết kế website cần học những gì ?

Đăng ngày : 2024-05-23 06:05:06

Nghề thiết kế website cần học những gì ?

Nghề thiết kế website cần học những gì ? Cách dễ dàng nhất để xem mô tả nghề thiết kế web bằng cách chia các kỹ năng thành ba lĩnh vực nêu trên: ngôn ngữ phía máy khách, ngôn ngữ phía máy chủ và công nghệ cơ sở dữ liệu.

 

Ngôn ngữ phía máy khách

Kịch bản phía máy khách đề cập đến việc tạo ra các ứng dụng web thực hiện trong trình duyệt của máy tính của người dùng, như lưu trữ dữ liệu người dùng trong cookie, trò chơi flash đơn giản hoặc các dạng ứng dụng web tương tác khác. Điều này cũng bao gồm việc sử dụng các ngôn ngữ như HTML, CSS hoặc JavaScript để tạo bố cục, giao diện của một trang web.

Dưới đây là một số ví dụ về ngôn ngữ phía máy khách:

Nghề thiết kế website cần học những gì ?

 • HTML
 • CSS
 • JavaScript
 • Đèn flash
 • JQuery
 • Microsoft Silverlight

Ngôn ngữ phía máy chủ

Nghề thiết kế website cần học những gì ?

 • Kịch bản phía máy chủ là một kỹ thuật được sử dụng bởi các nhà thiết kế web để xây dựng phụ trợ của một trang web.
 • Tại sao điều đó lại quan trọng đối với trang web mới của bạn? Lưu trữ của trình duyệt web bị hạn chế bởi máy tính của người dùng cuối (ví dụ như người sử dụng trang web), do đó, các trang web cần lưu trữ các tệp và hình ảnh làm cho trang web hoạt động trong cơ sở dữ liệu trên máy chủ web.
 • Về phía máy chủ kịch bản bao gồm xây dựng frameworks cho phép cơ sở dữ liệu trên máy chủ web kết nối với trình duyệt web của máy tính của người dùng cuối. Để làm cho nó hoạt động, nhà phát triển đã nhúng các tập lệnh vào trang web của bạn để khi ai đó sử dụng trang web của bạn có hành động cụ thể thì máy chủ có thể hiển thị hình ảnh hoặc thông tin đã đặt. Mã phía máy chủ cũng an toàn hơn khi người dùng trang web của bạn không có quyền truy cập trực tiếp vào mã nguồn, cơ sở dữ liệu độc quyền hoặc dữ liệu ngoài những gì được hiển thị cụ thể cho họ.

Dưới đây là các ví dụ về ngôn ngữ phía máy chủ:

 • ASP.NET
 • C
 • Java
 • PHP
 • Python
 • Ruby

Công nghệ cơ sở dữ liệu

Bộ công cụ cuối cùng để tìm kiếm trong một nhà thiết kế web là các công nghệ cơ sở dữ liệu mà họ quen thuộc. Để hoạt động bình thường, mỗi trang web cần một cơ sở dữ liệu để lưu trữ mã, hình ảnh, tệp tin và các dữ liệu khác.

Các hệ thống quản lý cơ sở dữ liệu quan hệ (RDBMS) này phổ biến nhất cho các ứng dụng dựa trên web:

Nghề thiết kế website cần học những gì ?

 • Oracle
 • Microsoft SQL Server
 • MySQL
 • IBM DB2
 • Apache
 • MongoDBCÔNG TY THIẾT KẾ WEBSITE CHUYÊN NGHIỆP

Kết nối với chúng tôi