Thay đổi ký hiệu tiền tệ Đồng Việt Nam trong Woocommerce (₫ sang VNĐ)

Đăng ngày : 2024-05-23 07:35:14

Trong bài chúng ta đề cấp đến 2 vấn đề:

  • Thiết lập Việt Nam Đồng cho Woocommerce
  • Thay đổi ký hiệu tiền tệ của Việt Nam Đồng từ ₫ sang VNĐ

Thiết lập Việt Nam Đồng cho Woocommerce

Bạn vào trang quản trị WordPress -> Woocommerce -> Setting (hay thiết lập trong tiếng Việt) -> General

Tại tab này ta kéo xuống mục Currency Options để thiết lập tiền tệ như hình bên dưới

Thay đổi ký hiệu tiền tệ trong Wordpress

Như vậy là ta đã thiết lập xong tiền tệ VNĐ cho woocommcer.

Vấn đề là ký hiệu mặc định của WOO lại là chữ ₫ không được đẹp mắt cho lắm. Đoạn code sau sẽ giúp bạn thay đổi thành VNĐ

Thay đổi ký tự tiền tệ Đồng Việt Nam

Bạn chèn đoạn code sau vào file functions.php trong theme của bạn.


add_filter('woocommerce_currency_symbol', 'change_existing_currency_symbol', 10, 2);

function change_existing_currency_symbol( $currency_symbol, $currency ) {

 switch( $currency ) {

 case 'VND': $currency_symbol = 'VNĐ'; break;

 }

 return $currency_symbol;

}


Sau khi thêm vào ta sẽ được như sau:

Thiết lập Việt Nam Đồng cho Woocommerce

Tham khảo : http://docs.woothemes.com/document/change-a-currency-symbol/

Chúc các bạn thành công ^CÔNG TY THIẾT KẾ WEBSITE CHUYÊN NGHIỆP

Kết nối với chúng tôi