Thêm nút thêm giỏ hàng (Add To Cart) trong Wordpress

Đăng ngày : 2024-05-23 07:02:04

Thêm nút thêm giỏ hàng (Add To Cart) trong Wordpress 

Thay vì bạn phải vào trang chi tiết sản phẩm để có thể thêm sản phẩm vào giỏ hàng,mã code bạn thêm vào dưới đây sẽ giúp bạn thêm sản phẩm vào giỏ hàng nhanh chóng nhất mà không cần thông qua trang chi tiết sản phẩm

Mã code thêm Add to Cart vào trang website .


//ADD TO CART BUTTON TO PER PRODUCT
    add_action( 'woocommerce_after_shop_loop_item_title', 'woocommerce_template_loop_add_to_cart', 10 );


Để thêm mã code vào thì các bạn vào Tag Giao Diện(Apperance) --> Sửa(Edit) --> Sau chọn góc phải màn hình có dòng chữ .Các bạn chọn Giao diện website của các bạn sau đó các bạn nhấn vào Chọn. Sau đó các bạn sẽ chọn file functions.php(Chức năng giao diện và thêm mã code vào) --> Sau đó các bạn sẽ nhấn Cập nhập tập tin để lưu thay đổi.Sau đó các bạn quay lại refesh trang chủ và thấy sự thay đổi.

 CÔNG TY THIẾT KẾ WEBSITE CHUYÊN NGHIỆP

Kết nối với chúng tôi