Các khóa học khác online

Khóa Học : Thiết kế Website bằng Wordpress

Khóa học thiết kế website căn bản bằng wordpress online miễn phí cho người mới tiếp xúc với giao diện mã nguồn mở wordpress,khóa học giúp các bạn thành thạo các thao tác nhằm tạo ra website một cách nhanh

1-Tạo giao diện Website Bán Hàng Wordpress

Bình luận 1422


Xem chi tiết bài học

2-Cài đặt và Cấu Hình Xampp Wordpress

Bình luận 3054


Xem chi tiết bài học

3-Download và Cài Đặt Theme Flatsome Wordpress

Bình luận 1694


Xem chi tiết bài học

4-Cài đặt Plugin Woocommerce và chỉnh sửa Header Wordpress Bán Hàng

Bình luận 2197


Xem chi tiết bài học

5-Thiết lập Menu và Slider trong Wordpress bán hàng

Bình luận 1304


Xem chi tiết bài học

6-Hiển thị sản phẩm và danh mục sản phẩm trong Wordpress

Bình luận 3473


Xem chi tiết bài học

7-Tạo sidebar widget trong Wordpress Bán Hàng

Bình luận 1709


Xem chi tiết bài học

8-Hướng dẫn tạo website bằng Wordpress - Hiếu Trương - Phần 1

Bình luận 1103


Xem chi tiết bài học

9-Hướng dẫn tạo website bằng Wordpress - Hiếu Trương - Phần 2

Bình luận 840


Xem chi tiết bài học

10-Hướng dẫn tạo website bằng Wordpress - Hiếu Trương - Phần 3

Bình luận 1016


Xem chi tiết bài học

11-Hiện Vertical Menu trong Menu Theme Wordpress - Ap Mega Menu

Bình luận 1567


Xem chi tiết bài học

12-Tạo Vertical Menu và cấu hình Vertical Menu Wordpress - Ap Mega Menu

Bình luận 4364


Xem chi tiết bài học

13-Tạo Video - Fanpage Facebook bằng Ap Mega Menu Wordpress

Bình luận 952


Xem chi tiết bài học

14-Hiển thị Danh mục bài viết bằng Flyout Menu - Ap Mega Menu Wordpress

Bình luận 1282


Xem chi tiết bài học

15-Show sản phẩm trong Ap Mega Menu Wordpress

Bình luận 856


Xem chi tiết bài học

16-Hiển thị bài viết trong Ap Mega Menu Wordpress

Bình luận 797


Xem chi tiết bài học

17-Hiển thị thông tin công ty bằng Ap Mega Menu

Bình luận 810


Xem chi tiết bài học

18-Cấu hình Menu Ngang Trong Ap Mega Menu

Bình luận 934


Xem chi tiết bài học

19-Cấu hình Footer cho Website Wordpress

Bình luận 893


Xem chi tiết bài học

20-Cấu hình Topbar cho Website Wordpress

Bình luận 2677


Xem chi tiết bài học

21-Giới hạn sản phẩm | Danh mục sản phẩm trong Website Wordpress

Bình luận 1203


Xem chi tiết bài học

22-Thay đổi ký hiệu tiền tệ và Thêm nút Add To Cart vào giỏ hàng trong Wordpress

Bình luận 1835


Xem chi tiết bài học

23-Thêm nút Gọi Hotline vào trong Website Wordpress

Bình luận 1406


Xem chi tiết bài học

24-Chỉnh sửa giao diện Wordpress(Edit theme Wordpress)

Bình luận 1323


Xem chi tiết bài học

25-Tính năng từng Users trong Website Wordpress (Roles of Users In Wordpress)

Bình luận 817


Xem chi tiết bài học

26-Cấu hình tính năng đăng ký thành viên Wordpress(Register Users In Wordpress)

Bình luận 1698


Xem chi tiết bài học

27-Cấu hình phương thức thanh toán hàng trong Wordpress Website(Config Checkout Method in Wordpress)

Bình luận 1619


Xem chi tiết bài học

28-Cấu hình mã khuyến mãi(Config Coupon) trong Website Wordpress

Bình luận 1018


Xem chi tiết bài học

29-Thêm tính năng chat trực tuyến vào Website Wordpress(Tidio Chat Live)

Bình luận 1405


Xem chi tiết bài học

30-Cấu hình thông tin trang liên hệ Wordpress(Contact Page In Wordpress)

Bình luận 1002


Xem chi tiết bài học

31-Cấu hình phương thức giao hàng trong Wordpress Website(Shipping Method)

Bình luận 1988


Xem chi tiết bài học

CÔNG TY THIẾT KẾ WEBSITE CHUYÊN NGHIỆP

Kết nối với chúng tôi