Các khóa học khác online

Khóa Học : Thiết kế Website bằng Wordpress

Khóa học thiết kế website căn bản bằng wordpress online miễn phí cho người mới tiếp xúc với giao diện mã nguồn mở wordpress,khóa học giúp các bạn thành thạo các thao tác nhằm tạo ra website một cách nhanh

Xem đầy đủ bài học trong khóa học này tại link sau đây nhé

1-Tạo giao diện Website Bán Hàng Wordpress

Bình luận 1070


Xem chi tiết bài học

2-Cài đặt và Cấu Hình Xampp Wordpress

Bình luận 2283


Xem chi tiết bài học

3-Download và Cài Đặt Theme Flatsome Wordpress

Bình luận 1425


Xem chi tiết bài học

4-Cài đặt Plugin Woocommerce và chỉnh sửa Header Wordpress Bán Hàng

Bình luận 1837


Xem chi tiết bài học

5-Thiết lập Menu và Slider trong Wordpress bán hàng

Bình luận 957


Xem chi tiết bài học

6-Hiển thị sản phẩm và danh mục sản phẩm trong Wordpress

Bình luận 3045


Xem chi tiết bài học

7-Tạo sidebar widget trong Wordpress Bán Hàng

Bình luận 1398


Xem chi tiết bài học

8-Hướng dẫn tạo website bằng Wordpress - Hiếu Trương - Phần 1

Bình luận 780


Xem chi tiết bài học

9-Hướng dẫn tạo website bằng Wordpress - Hiếu Trương - Phần 2

Bình luận 563


Xem chi tiết bài học

10-Hướng dẫn tạo website bằng Wordpress - Hiếu Trương - Phần 3

Bình luận 746


Xem chi tiết bài học

11-Hiện Vertical Menu trong Menu Theme Wordpress - Ap Mega Menu

Bình luận 1008


Xem chi tiết bài học

12-Tạo Vertical Menu và cấu hình Vertical Menu Wordpress - Ap Mega Menu

Bình luận 3643


Xem chi tiết bài học

13-Tạo Video - Fanpage Facebook bằng Ap Mega Menu Wordpress

Bình luận 647


Xem chi tiết bài học

14-Hiển thị Danh mục bài viết bằng Flyout Menu - Ap Mega Menu Wordpress

Bình luận 931


Xem chi tiết bài học

15-Show sản phẩm trong Ap Mega Menu Wordpress

Bình luận 602


Xem chi tiết bài học

16-Hiển thị bài viết trong Ap Mega Menu Wordpress

Bình luận 534


Xem chi tiết bài học

17-Hiển thị thông tin công ty bằng Ap Mega Menu

Bình luận 538


Xem chi tiết bài học

18-Cấu hình Menu Ngang Trong Ap Mega Menu

Bình luận 636


Xem chi tiết bài học

19-Cấu hình Footer cho Website Wordpress

Bình luận 622


Xem chi tiết bài học

20-Cấu hình Topbar cho Website Wordpress

Bình luận 2044


Xem chi tiết bài học

21-Giới hạn sản phẩm | Danh mục sản phẩm trong Website Wordpress

Bình luận 875


Xem chi tiết bài học

22-Thay đổi ký hiệu tiền tệ và Thêm nút Add To Cart vào giỏ hàng trong Wordpress

Bình luận 1481


Xem chi tiết bài học

23-Thêm nút Gọi Hotline vào trong Website Wordpress

Bình luận 1058


Xem chi tiết bài học

24-Chỉnh sửa giao diện Wordpress(Edit theme Wordpress)

Bình luận 1012


Xem chi tiết bài học

25-Tính năng từng Users trong Website Wordpress (Roles of Users In Wordpress)

Bình luận 556


Xem chi tiết bài học

26-Cấu hình tính năng đăng ký thành viên Wordpress(Register Users In Wordpress)

Bình luận 1428


Xem chi tiết bài học

27-Cấu hình phương thức thanh toán hàng trong Wordpress Website(Config Checkout Method in Wordpress)

Bình luận 1264


Xem chi tiết bài học

28-Cấu hình mã khuyến mãi(Config Coupon) trong Website Wordpress

Bình luận 685


Xem chi tiết bài học

29-Thêm tính năng chat trực tuyến vào Website Wordpress(Tidio Chat Live)

Bình luận 1028


Xem chi tiết bài học

30-Cấu hình thông tin trang liên hệ Wordpress(Contact Page In Wordpress)

Bình luận 646


Xem chi tiết bài học

31-Cấu hình phương thức giao hàng trong Wordpress Website(Shipping Method)

Bình luận 1598


Xem chi tiết bài học

CÔNG TY THIẾT KẾ WEBSITE CHUYÊN NGHIỆP

Kết nối với chúng tôi