Khóa Học : Website bán hàng Wordpress

Bài 1: Website bán hàng Wordpress - Giới thiệu

Chưa có bình luận 142

Website bán hàng Wordpress - Giới thiệu chung về series tạo website bán hàng bằng wordpress mà sau đây chúng ta cần học


Bài 2: Website bán hàng Wordpress - Cài đặt Wordpress

Chưa có bình luận 131

Website bán hàng Wordpress - Cài đặt Wordpress cho người mới 


Bài 3: Website bán hàng Wordpress - Cài đặt theme Flatsome

Chưa có bình luận 161

Hướng dẫn cài đặt theme cho wordpress website ,sử dụng theme Flatsome để cấu hình và tùy biến website bán hàng

Source theme Flatsome : http://bit.ly/2R681WC


Bài 4: Website bán hàng Wordpress - Cài đặt Woocommerce Wordpress

Chưa có bình luận 114

Hướng dẫn cài đặt woocommerce plugin bán hàng phổ biến và được nhiều nhà lập trình website sử dụng


Bài 5: Website bán hàng Wordpress - Thiết lập trang trong Wordpress Website

Chưa có bình luận 137

Tạo trang trong website bằng wordpress giúp cho các bạn tùy biến được trang mà các bạn muốn cho website của mình


Bài 6: Website bán hàng Wordpress - Thiết lập Menu Wordpress

Chưa có bình luận 133

Cài đặt menu trong Wordpress ,thanh menu ngang giúp cho bạn thêm các thành phần tùy chọn vào trong menu ngang website


Bài 7: Website bán hàng Wordpress - Tùy biến Menu Wordpress

Chưa có bình luận 132

Tùy biến menu trong trang wordpress bằng tùy biến của giao diện Flatsome,flatsome theme cung cấp rất nhiều tính năng tùy biến không riêng gì cho menu


Bài 8: Website bán hàng Wordpress - Main Section trong Wordpress

Chưa có bình luận 131

Tạo phần main trong wordpress ,phần main bao gồm sidebar và các thành phần khác có trong wordpress website


Bài 9: Website bán hàng Wordpress - Thiết lập Sidebar Wordpress

Chưa có bình luận 122

Thiết lập một sidebar chứa thanh tìm kiếm và các thành phần khác trong một website bằng wordpress


Bài 10: Website bán hàng Wordpress - Hiển thị sản phẩm Wordpress

Chưa có bình luận 125

Hiển thị sản phẩm lên trang chủ wordpress,hiển thị theo số lượng và cách hiển thị sản phẩm


Bài 11: Website bán hàng Wordpress - Shop Sidebar Wordpress

Chưa có bình luận 117

Thêm sidebar vào trong trang shop sản phẩm của trang website bán hàng và tùy biến shop sidebar theo ý bạn.


Bài 12: Website bán hàng Wordpress - Nút thêm sản phẩm vào giỏ hàng

Chưa có bình luận 179

Nút thêm sản phẩm vào giỏ hàng trực tiếp trong website giúp khách hàng có thể tiện hơn khi thêm sản phẩm vào giỏ hàng mà không cần thông qua nhiều bước


Bài 13: Website bán hàng Wordpress - Tạo Footer Wordpress

Chưa có bình luận 134

Tạo footer hay còn gọi là chân trang website giúp giới thiệu thông tin website và kết nối mạng xã hội của công ty và doanh nghiệp của các bạn.


Bài 14: Website bán hàng Wordpress - Share code

Chưa có bình luận 306

Share full source website bán hàng bằng wordpress

Download tại đây : http://bit.ly/2Sqc11ICÔNG TY THIẾT KẾ WEBSITE CHUYÊN NGHIỆP

Kết nối với chúng tôi