Source code quản lý vé đậu xe PHP


Yêu cầu dự án

Project Name Parking Ticket
Language Used PHP5.6, PHP7.x
Database MySQL 5.x
User Interface Design HTML, AJAX,JQUERY,JAVASCRIPT
Web Browser Mozilla, Google Chrome, IE8, OPERA
Software XAMPP / Wamp / Mamp/ Lamp (anyone)

Modules gồm có:

  1. User
  2. Admin

Đặc điểm của dự án

Quản trị viên:

1. Bảng điều khiển: Trong phần này, admin có thể xem có bao nhiêu vé người nước ngoài và người Ấn Độ được tạo ra trong ngày hôm nay và ngày hôm qua.

2. Quản lý vé: Trong phần này, admin có thể cập nhật giá và loại vé của vé.

3. Vé Thường: Trong phần này, admin có thể thêm chi tiết số lượng người lớn và số lượng trẻ em và in vé với tổng chi phí của họ.

4. Vé người nước ngoài: Trong phần này, admin có thể thêm chi tiết số lượng người lớn và số lượng trẻ em và in ra vé với tổng chi phí của họ.

5. Tìm kiếm: Trong phần này quản trị viên, có thể tìm kiếm vé theo id vé.

6. Báo cáo: Trong phần này quản trị viên có thể xem số lượng vé đã được tạo ra trong một khoảng thời gian cụ thể

Admin cũng có thể cập nhật hồ sơ của mình, thay đổi mật khẩu và khôi phục mật khẩu.

Cách chạy Dự án Hệ thống Quản lý Bán vé Công viên (PTMS)
1. Tải xuống tệp zip

2. Giải nén tệp và sao chép thư mục ptms

3. Dán bên trong thư mục gốc (đối với xampp xampp / htdocs, đối với wamp wamp / www, đối với đèn var / www / html)

4. Mở PHPMyAdmin (http: // localhost / phpmyadmin)

5. Tạo cơ sở dữ liệu với tên ptmsdb

6. Nhập tệp ptmsdb.sql (được cung cấp bên trong gói zip trong thư mục tệp SQL)

7. Chạy script http: // localhost / ptmms

Thông tin đăng nhập của quản trị viên

Tên người dùng: admin
Mật khẩu: Test @ 123

Link tải tại đây
TTham khảo thêm Sourcecode

Các bài học liên quan


Đóng góp ý kiến của bạn về bài học để admin liên hệ hoặc giúp nhé


CÔNG TY THIẾT KẾ WEBSITE CHUYÊN NGHIỆP

Kết nối với chúng tôi