Source code web quản lý lương và nhân viên PHP MYSQLi


Yêu cầu dự án

Project Name

Attendance and Payroll System using PHP/MySQLi Source Code

Language Used PHP5.6, PHP7.x
Database MySQL 5.x
User Interface Design HTML, AJAX,JQUERY,JAVASCRIPT
Web Browser Mozilla, Google Chrome, IE8, OPERA
Software XAMPP / Wamp / Mamp/ Lamp (anyone)

Đây là một Hệ thống chấm công và tính lương đơn giản sử dụng PHP và MySQLi-OOP làm trình điều khiển DB. Nó có sự tham gia ở phía khách hàng và tính lương ở phía quản trị viên. Hệ thống này được viết bằng PHP thuần túy không có khuôn khổ nên dễ hiểu đối với người mới bắt đầu.

Đặc trưng:

  1. CRUD - Sự chuyên cần của nhân viên
  2. CRUD - Nhân viên
  3. Ứng trước tiền mặt cho nhân viên
  4. Nhân viên làm thêm
  5. Lịch trình của nhân viên
  6. Trả lương trên phạm vi ngày
  7. Payslip on Date Range
  8. Bổ sung:
  9. AdminLTE
  10. Thư viện TCPDF


Cài đặt
Tải xuống mã nguồn bằng cách sử dụng nút Tải xuống bên dưới.
Giải nén tệp đã tải xuống vào thư mục localhost của bạn, ví dụ: htdocs cho XAMMP.
Nhập tệp .sql đi kèm là cơ sở dữ liệu của hệ thống. Nếu bạn không biết cách nhập, hãy tham khảo hướng dẫn của tôi về Cách nhập tệp .sql để khôi phục cơ sở dữ liệu MySQL.
Sau khi nhập thành công, hãy mở thư mục đã giải nén và mở conn.php trong cả thư mục gốc và trong thư mục admin / include. Chỉnh sửa tên cơ sở dữ liệu trong kết nối tùy thuộc vào tên cơ sở dữ liệu bạn đã tạo khi nhập tệp .sql đi kèm.
Truy cập Quản trị viên
Bạn có thể truy cập phía quản trị viên bằng cách thêm / admin /. Bạn sẽ có thể điều hướng đến trang đăng nhập quản trị viên.

Sau đó, bạn có thể sử dụng thông tin đăng nhập quản trị viên bên dưới:

Tên người dùng: nurhodelta

Mật khẩu: password

 

Link tải tại đây
TTham khảo thêm Sourcecode

Các bài học liên quan


Đóng góp ý kiến của bạn về bài học để admin liên hệ hoặc giúp nhé


CÔNG TY THIẾT KẾ WEBSITE CHUYÊN NGHIỆP

Kết nối với chúng tôi