Hệ thống chăm sóc sức khỏe trực tuyến bằng PHP với mã nguồn đầy đủ (2020)


Hệ thống chăm sóc sức khỏe trực tuyến bằng PHP với mã nguồn đầy đủ (2020)
Chăm sóc sức khỏe trực tuyến là một hệ thống tự động được tạo thành từ PHP, CSS, JavaScript và MYSQL cho cơ sở dữ liệu. Mục đích chính của hệ thống Chăm sóc Sức khỏe Trực tuyến này là giúp cải thiện và tối ưu hóa tất cả các quy trình trong tổ chức. Hệ thống Chăm sóc Sức khỏe Trực tuyến này có hai bên, một quản trị viên và một người dùng.

Link tải tại đây
TTham khảo thêm Sourcecode

Các bài học liên quan


Đóng góp ý kiến của bạn về bài học để admin liên hệ hoặc giúp nhé


CÔNG TY THIẾT KẾ WEBSITE CHUYÊN NGHIỆP

Kết nối với chúng tôi