Thiết kế Quảng cáo tại Webextrasite

THIẾT KẾ QUẢNG CÁO CHUYÊN NGHIỆP, SÁNG TẠO, ĐỔI MỚI

 

Thiết kế quảng cáo - dịch vụ thiết kế các sản phẩm dùng trong quảng cáo, tiếp thị và làm thương hiệu

Danh mục phân luồng các nhóm sản phẩm thiết kế do chúng tôi cung cấp

Thương hiệu, branding

  • Thiết kế logo
  • Thiết kế các sản phẩm, ấn phẩm nhận dạng thương hiệu: profile doanh nghiệp, brochure điện tử, menu...

Công cụ quảng cáo

  • Thiết kế banner quảng cáo. Banner dùng đặt quảng cáo trên website
  • Thiết kế slider quảng cáo dùng đặt quảng cáo trên website
  • Thiết kế poster quảng cáo dùng cho in ấn
  • Thiết kế catalogue sản phẩm

Ngoài team thiết kế, chúng tôi còn nhận được sự tham gia của rất nhiều graphic designer, paint artist giàu kinh nghiệm tham gia ở hầu hết các dự án.


CÔNG TY THIẾT KẾ WEBSITE CHUYÊN NGHIỆP

Kết nối với chúng tôi