Các khóa học khác online

Khóa Học : Thiết kế Website code thuần PHP

Khóa học thiết kế website thuần bằng ngôn ngữ lập trình PHP kết hợp với ngôn ngữ lập trình giao diện website CSS và HTML và kết nối mysqli database.

Xem đầy đủ 14 bài học trong khóa học này tại link sau đây nhé

21-Gửi mail PHP MYSQL với gói PHPMailer version 6

Bình luận 697

Bạn có một website bán hàng online bạn muốn nhận được thông báo khi có đơn hàng mới? Bạn là chủ một blog đang được nhiều người quan tâm và người ta muốn nhận thông báo từ bạn mỗi khi có bài viết mới thông qua email? Hay đơn giản là bạn muốn nhận được mail thông báo từ form liên hệ. 


22-Sharecode web bán hàng PHP mysqli mới

Bình luận 1206

Phía server và phía client

Các ngôn ngữ script có thể chạy phía client (frontend) hoặc phía server (backend).

Các script phía client được xử lý bởi trình duyệt web. Khi trình duyệt, tức là client, yêu cầu trang chứa các scripts client-side, server sẽ phản hồi bằng cách gửi source codes có thể thực thi được cho trình duyệt.

Mặt khác, ngôn ngữ script phía server nghĩa là các scripts được thực thi trên các servers trước khi chúng được gửi tới trình duyệt. Vì vậy, thay vì gửi source code, servers web xử lý (phân tích) code trước tiên bằng cách chuyển chúng thành định dạng HTML đơn giản.

Do đó, script phía server cho phép các nhà quản trị web ẩn source code, trong khi scripts phía client có thể dễ dàng nhìn thấy bởi người dùng.

Bây giờ bạn đã hiểu khái niệm cơ bản của ngôn ngữ script, client-side và server-side. Đã đến lúc trả lại câu hỏi ban đầu của chúng ta. PHP là gì?CÔNG TY THIẾT KẾ WEBSITE CHUYÊN NGHIỆP

Kết nối với chúng tôi