Các khóa học khác online

Khóa Học : Tổng hợp Source Code ASP.NET EF MVC Core(đã test ok)

Tổng hợp Free Source Code ASP.NET,tải free source code asp.net được tổng hợp ở đây nhé

Xem đầy đủ bài học trong khóa học này tại link sau đây nhé

1-Đồ án môn học lập trình web ASP.NET MVC

Bình luận 135

Đồ án môn học Lập Trình Web ASP.Net MVC


Xem chi tiết bài học

2-Xây dựng website bán đồng hồ với ASP.NET MVC

Bình luận 92

Xây dựng website bán đồng hồ với ASP.NET MVC


Xem chi tiết bài học

3-Web đặt hàng và bán coffee shop ASP.NET

Bình luận 94

Trang web quản lí cửa hàng và là bài tập lớn để đánh giá quá trình học tập của môn học.

Trang web được xây dựng bằng ASP.NET Core Web App (MVC) phiên bản .NET 6 và SQL Server 2022 của Microsoft.

Các mục lớn của trang web

 1. Trang thông tin dành cho khách hàng.
 2. Trang quản trị dành cho quản trị viên.

Xem chi tiết bài học

4-Website bán hàng Ecommerce bằng .net Core MVC

Bình luận 108

 Chức năng:

 • Đăng nhập/đăng xuất
 • Quản lý sản phẩm (xem danh sách, xem, xóa, sửa, tìm kiếm)
 • Quản lý bài viết (xem danh sách, xem, xóa, sửa, tìm kiếm)
 • Upload hình ảnh, tích hợp CKEditor để đăng bài viết.
 • Người dùng xem danh sách sản phẩm, phân trang, tìm kiếm sản phẩm.
 • Thêm sản phẩm vào giỏ hàng.
 • Mua hàng.
 • Người dùng xem danh sách bài viết

Xem chi tiết bài học

5-Shop Laptop, Phone, Watch, PC, Tablet ASP.NET MVC5 - Đồ án chuyên ngành CNTT Hutech

Bình luận 103

Shop

Shop Laptop, Phone, Watch, PC, Tablet ASP.NET MVC5 - Đồ án chuyên ngành CNTT Hutech

Công nghệ sử dụng

Bootstrap/Jquery ASP.NETMVC5/EF6/SQLServer


Xem chi tiết bài học

6-Source web mua sách điện tử viết bằng ASP.NET MVC

Bình luận 80

Trong đồ án này mình đã xây dựng được những chức năng như sau:

 • Có chức năng quản trị: xem thống kê cơ bản, thêm, xóa, sửa, xem chi tiết các đối tượng như sách, thể loại, nhà xuất bản, tác giả, hình ảnh.
 • Có chức năng phân quyền cho các tài khoản.
 • Có chức năng đăng nhập, đăng ký. Trong web mình có tích hợp đăng nhập bằng tài khoản Google (bạn cần thay đổi ClientId và ClientSecret cho đúng thì mới có thể hoạt động).
 • Tích hợp gửi email khi đăng ký, hoặc khi hoàn tất 1 đơn hàng (cấu hình lại phần gửi email trong tập tin web.config).
 • Trang chủ hiển thị những sách mới nhất, những sách được xem nhiều nhất và sách theo từng thể loại khác nhau.
 • Trang xem chi tiết: hiển thị các button để thực hiện mua sách, nếu sách đã được mua thì các button này sẽ được thay thế bằng button xem sách.
 • Trang sách đã mua lưu trữ những sách mà bạn đã thực hiện mua.
 • Trang giỏ hàng lưu trữ thông tin các sách mà bạn đã thêm xóa vào giỏ hàng.
 • Trang xem sách được tích hợp PDFjs, cho phép xem sách ở dạng file PDF.
 • Có tích hợp tính năng phân trang (bằng AJAX), xóa sản phẩm ra khỏi giỏ hàng dùng AJAX.

Xem chi tiết bài học

7-Chia sẻ source ASP.NET MVC 5 - Website bán điện thoại

Bình luận 78

Chia sẻ source ASP.NET MVC 5 - Website bán điện thoại


Xem chi tiết bài học

8-Web bán đồng hồ ASP.NET

Bình luận 71

basic-ASP.NET webform - web bán đồng hồ


demo: http://watchvarious.somee.com/


Xem chi tiết bài học

9-Trang web Cửa hàng âm nhạc sử dụng ASP.NET MVC5

Bình luận 74

Bạn nên tạo tài khoản đăng nhập cho IIS qua các bước sau:

 • Vào CMD (không phải quyền quản trị), copy và Enter: "C:\Program Files\IIS Express\iisexpress.exe" /path:c:\windows\Microsoft.NET\Framework\v4.0.30319\ASP.NETWebAdminFiles /vpath:"/asp.netwebadminfiles" /port:8089 /clr:4.0 /ntlm
 • Vào trình duyệt web, vào URL sau: http://localhost:8089/asp.netwebadminfiles/default.aspx?applicationPhysicalPath=your_path_to_project_not_test_project&applicationUrl=/
 • Nếu có hiện pop-up đăng nhập, điền thông tin đăng nhập Windows (do nó yêu cầu xác thực bằng Windows)
 • Thêm Role là Administrator (tự tìm)
 • Thêm User là admin hoặc administrator có role là Administrator, mật khẩu tuân thủ Chữ hoa + chữ thường + số + tối thiểu 7 ký tự.

Yêu cầu

 • Visual Studio 2019
 • Microsoft SQL Compact Data Provider 4.0

Xem chi tiết bài học

10-Mã nguồn website bán quần áo .Web viết bằng C# , công nghệ Asp.net MVC .Website có dùng các tính năng của HTML5, CSS3 , jQuery và một vài kỹ thuật lập trình tối ưu mã nguồn.

Bình luận 60

Mã nguồn website bán quần áo .Web viết bằng C# , công nghệ Asp.net MVC .Website có dùng các tính năng của HTML5, CSS3 , jQuery và một vài kỹ thuật lập trình tối ưu mã nguồn.


Xem chi tiết bài học

11-Website bán hàng quần áo ASP.NET

Bình luận 64

ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP

 

Website bán hàng quần áo

 

Youtube demo :

 

Website link

 

Admin side

 

Customer side

Document


Xem chi tiết bài học

12-Ictshop

Bình luận 106

 1. Giải nén

 2. Kết nối cơ sở dữ liệu

 • Mở thư mục database Copy 2 file vào thư mục data của SQL SERVER PATH: C:\Program Files\Microsoft SQL Server\MSSQL15.SQLEXPRESS\MSSQL\DATA
 • Mở sql server attach db
 • Xong
 1. Mở project với Visual Studio file ictshop.sln
 • Vào file Web.config
 1. Config lại kết nối từ Visual Studio đến SQL Server
 • Tại thẻ thay đổi tên server , tài khoản , mật khẩu kết nối đến sql server data source là server name

Xem chi tiết bài học

CÔNG TY THIẾT KẾ WEBSITE CHUYÊN NGHIỆP

Kết nối với chúng tôi