Các khóa học khác online

Khóa Học : Website bán hàng PHP MVC OOP

Mô hình MVC là một trong những cái tên mà bạn không thể nào không biết khi tiếp cận trong việc lập trình web. Nếu bạn chưa hiểu rõ về mô hình lập trình này, bài viết dưới đây của MVC chính là cẩm nang kiến thức mà bạn cần đó! MVC là từ viết tắt bởi 3 từ Model – View – Controller. Controller tương tác với qua lại với View. Controller tương tác qua lại với Model. Model và View không có sự tương tác với nhau mà nó tương tác với nhau thông qua Controller.

Xem đầy đủ 64 bài học trong khóa học này tại link sau đây nhé

1-Sharecode hoàn chỉnh để tiếp tục series này nhé

Bình luận 10443


Xem chi tiết bài học

2-Toàn bộ series lập trình mô hình OOP MVC

Bình luận 2453


Xem chi tiết bài học

CÔNG TY THIẾT KẾ WEBSITE CHUYÊN NGHIỆP

Kết nối với chúng tôi