Nhiều tên miền cho một website?

Đăng ngày : 2021-01-18 11:25:28

Dùng nhiều tên miền cho một website có được không?

Với một tài khoản hosting bạn chỉ có 1 host duy nhất cho 1 website. Tuy nhiên chúng tôi cho phép sử dụng nhiều tên miền cho 1 website (dịch vụ re-direction domain). Nghĩa là, khi gõ vào tên miền này, chỉ xuất hiện nội dung của một website. Các bạn có thể đăng ký bao nhiêu tên miền để bảo vệ thương hiệu, tên công ty, tên sản phẩm của bạn mà chỉ cần thiết kế, hosting 1 website duy nhất.

Dùng nhiều tên miền cho một website có được không?

 

 CÔNG TY THIẾT KẾ WEBSITE CHUYÊN NGHIỆP

Kết nối với chúng tôi