Các khóa học khác online

Khóa Học : Thiết kế Website code thuần PHP

Khóa học thiết kế website thuần bằng ngôn ngữ lập trình PHP kết hợp với ngôn ngữ lập trình giao diện website CSS và HTML và kết nối mysqli database.

Xem đầy đủ 14 bài học trong khóa học này tại link sau đây nhé

1-Tạo giao diện web bán hàng CSS HTML PHP

Bình luận 42797


Xem chi tiết bài học

2-Trang Quản Lý Danh Mục Sản Phẩm PHP & MYSQL

Bình luận 17207


Xem chi tiết bài học

3-Trang Quản Lý Chi Tiết Sản Phẩm PHP & MYSQL

Bình luận 8131


Xem chi tiết bài học

4-Hiển thị sản phẩm lên trang Index.php

Bình luận 12155


Xem chi tiết bài học

5-Trang Đăng Nhập Bằng PHP & MYSQL

Bình luận 3876


Xem chi tiết bài học

6-Trang Đăng Ký Bằng PHP & MYSQL

Bình luận 2782


Xem chi tiết bài học

7-Thêm giỏ hàng MYSQLi PHP

Bình luận 1558


Xem chi tiết bài học

8-Cập nhật giỏ hàng Website PHP HTML CSS MYSQli

Bình luận 1160


Xem chi tiết bài học

9-Tìm kiếm sản phẩm Website PHP HTML CSS MYSQli

Bình luận 1024


Xem chi tiết bài học

10-Thanh toán giỏ hàng Website PHP HTML CSS MYSQli

Bình luận 1353


Xem chi tiết bài học

11-Quản lý đơn hàng Website PHP HTML CSS MYSQli

Bình luận 1927


Xem chi tiết bài học

12-Đăng Nhập Thanh Toán Giỏ Hàng PHP & MYSQL

Bình luận 7253


Xem chi tiết bài học

13-Share Code Web Bán Hàng PHP & MYSQL

Bình luận 7228


Xem chi tiết bài học

14-Sharecode website bán hàng PHP HTML Mysqli

Bình luận 7378


Xem chi tiết bài học

15-Phân trang Sản Phẩm Website Bán Hàng

Bình luận 3899


Xem chi tiết bài học

16-Sản phẩm cùng danh mục trong PHP & MYSQL

Bình luận 2028


Xem chi tiết bài học

17-Đổi mật khẩu trong PHP & MYSQL

Bình luận 5823


Xem chi tiết bài học

18-Share Code Web Bán Hàng Hoàn Chỉnh A-Z PHP & MYSQL

Bình luận 27326


Xem chi tiết bài học

19-Hướng dẫn download share code PHP và cài đặt chạy Code web PHP

Bình luận 7932


Xem chi tiết bài học

20-Sharecode code web bán hàng PHP MYSQLi

Bình luận 1709

.


Xem chi tiết bài học

21-Gửi mail PHP MYSQL với gói PHPMailer version 6

Bình luận 2713

Bạn có một website bán hàng online bạn muốn nhận được thông báo khi có đơn hàng mới? Bạn là chủ một blog đang được nhiều người quan tâm và người ta muốn nhận thông báo từ bạn mỗi khi có bài viết mới thông qua email? Hay đơn giản là bạn muốn nhận được mail thông báo từ form liên hệ. 


Xem chi tiết bài học

22-Sharecode web bán hàng PHP mysqli mới

Bình luận 3327

Phía server và phía client

Các ngôn ngữ script có thể chạy phía client (frontend) hoặc phía server (backend).

Các script phía client được xử lý bởi trình duyệt web. Khi trình duyệt, tức là client, yêu cầu trang chứa các scripts client-side, server sẽ phản hồi bằng cách gửi source codes có thể thực thi được cho trình duyệt.

Mặt khác, ngôn ngữ script phía server nghĩa là các scripts được thực thi trên các servers trước khi chúng được gửi tới trình duyệt. Vì vậy, thay vì gửi source code, servers web xử lý (phân tích) code trước tiên bằng cách chuyển chúng thành định dạng HTML đơn giản.

Do đó, script phía server cho phép các nhà quản trị web ẩn source code, trong khi scripts phía client có thể dễ dàng nhìn thấy bởi người dùng.

Bây giờ bạn đã hiểu khái niệm cơ bản của ngôn ngữ script, client-side và server-side. Đã đến lúc trả lại câu hỏi ban đầu của chúng ta. PHP là gì?


Xem chi tiết bài học

CÔNG TY THIẾT KẾ WEBSITE CHUYÊN NGHIỆP

Kết nối với chúng tôi