Source code quản lý File Management System PHP MYSQLi


Yêu cầu dự án

Project Name

Complete File Management System Source Code Using PHP/MySQLi 

Language Used PHP5.6, PHP7.x
Database MySQL 5.x
User Interface Design HTML, AJAX,JQUERY,JAVASCRIPT
Web Browser Mozilla, Google Chrome, IE8, OPERA
Software XAMPP / Wamp / Mamp/ Lamp (anyone)

là một hệ thống (dựa trên các chương trình máy tính trong trường hợp quản lý tài liệu kỹ thuật số) được sử dụng để theo dõi, quản lý và lưu trữ tài liệu và giảm bớt các bản in cứng. Hầu hết đều có khả năng ghi lại các phiên bản khác nhau được tạo và sửa đổi bởi những người dùng khác nhau (theo dõi lịch sử).

----Quản trị viên------
đăng nhập an toàn
-Với trang tổng quan đếm số lượng nhân viên tải lên tệp
-Thêm quản trị viên với Chế độ xem / Chỉnh sửa / Xóa
-Thêm nhân viên với Xem / Chỉnh sửa / Xóa
-Thêm tài liệu
-Tệp mở rộng: .docx .doc .pptx .ppt .xlsx .xls .pdf .odt
-Đếm mỗi lần tải xuống
-Tải xuống / Xem tệp / Xóa tệp
-Show Admin Logged
-Hiển thị nhân viên đã ghi nhật ký
-Hiển thị bản ghi bảng
Đăng nhập Đăng xuất

=== phiên bản 1.1 Quản trị ===

-với tệp lưu trữ
-delete / download only
-Tạo thư mục riêng cho đường dẫn / lưu tệp riêng
-Tự động đăng xuất sau 20 phút

====== phiên bản 1.1 người dùng / Nhân viên ========

-với tệp lưu trữ
-delete / download only
-Tạo thư mục riêng cho đường dẫn / chỉ lưu tệp riêng cho thư mục nhân viên
-Thay đổi mật khẩu của riêng bạn
-Tự động đăng xuất sau 20 phút


---Nhân viên---
đăng nhập an toàn
-Thêm tập tin
-Hiển thị bản ghi bảng
-Hiển thị nhân viên đã ghi nhật ký
-Tải tập tin
-Đăng nhập Đăng xuất

--- UI / UX ---

framework: Material Design Bootstrap
-CSS3
-HTML5
-JQUERY
-JAVASCRIPT

- XAMPP / PHP
- DATABASE: file_management.sql

Cách chạy
Tải xuống mã nguồn và giải nén tệp zip.
Tải xuống hoặc thiết lập bất kỳ máy chủ web cục bộ nào chạy tập lệnh PHP.
Mở cơ sở dữ liệu máy chủ web và tạo một cơ sở dữ liệu mới đặt tên là "file_management".
Nhập tệp SQL nằm trong Đường dẫn gốc của mã nguồn.
Sao chép và dán mã nguồn vào vị trí nơi máy chủ web cục bộ của bạn truy cập vào các dự án cục bộ của bạn. Ví dụ cho XAMPP ('C: \ xampp \ htdocs')
Mở trình duyệt web và duyệt qua dự án. Ví dụ: [http: // localhost / fmsmdbootstrapdesign]
nếu bạn muốn truy cập quản trị nhập / dán dưới đây:
loại kênh youtube: junil toledo
http: // localhost / fmsmdbootstrapdesign / Private_Dashboard /
email: joneltoledo@yahoo.com
mật khẩu: toledo123

 

Link tải tại đây
TTham khảo thêm Sourcecode

Các bài học liên quan


Đóng góp ý kiến của bạn về bài học để admin liên hệ hoặc giúp nhé


CÔNG TY THIẾT KẾ WEBSITE CHUYÊN NGHIỆP

Kết nối với chúng tôi